chat icon

Wiadomości

03:00

Niemcy: Bieżąca ocena IFO: 114.7

W lipcu Bieżąca ocena IFO (Ifo Instytut badań gospodarczych) wynosi 114.7 pkt, oczekiwano 114.0 pkt w stosunku do 114.5 pkt poprzednio.

03:00

Niemcy: Oczekiwania IFO: 102.2

W sierpniu oczekiwania IFO (Ifo Instytut badań gospodarczych) wynoszą 102.2 pkt, oczekiwano 101.2 pkt w stosunku do 103.1 pkt poprzednio

03:00

Niemcy: Klimat biznesowy IFO: 108.3

W lipcu Klimat biznesowy IFO (Ifo Instytut badań gospodarczych) wynosi 108.3 pkt, oczekiwano 107.5 pkt w stosunku do 108.7 pkt poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku